خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

.:الهـــــــــــم عجــــــــــل لولیــــــــــک الفـــــــــــرج:.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۱
شهریور

  • خادم الشهدا
۱۱
شهریور


  • خادم الشهدا
۱۱
شهریور

گمنامی راز عجیبیستــــــــ ـــ ــ ـ


گمنامی یعنی مثل حاج احمد متوسلیان 32 سال نامعلوم باشـــــی

گمنامی یعنی 3 تاداداش مثل باکری هاهیچ کدوم جنازشون برنگشت

گمنامی یعنی پیکر های عزیزی که درکوه های کردستان منجمد شدن

و......

نســــــأللـــــــه منـــــــــازل الــــــــــــشهدا

  • خادم الشهدا
۰۵
شهریور

خجسته باد میلاد بانوی قدسیه مطهره، فاطمه معصومه علیهاالسلام که بارگاه نورانی‏‌اش محل دایمی نزول فرشتگان بر زمین و دروازه بهشت است.


  • خادم الشهدا
۰۴
شهریور


این دل تنگم

      عقده ها دارد

              گوئیا میل

                  کربلا دارد

  • خادم الشهدا
۰۴
شهریور

جمع خادمین شهدا سال 1392 پادگان شهید رضـــا حبیب الـــهی   اهواز


  • خادم الشهدا
۰۳
شهریور

  • خادم الشهدا