خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

.:الهـــــــــــم عجــــــــــل لولیــــــــــک الفـــــــــــرج:.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «خاطرات کوتاه» ثبت شده است

۱۱
آذر

برادران ! خدای نکرده نماز را از یاد نبرید تا آنجا که می توانید خوابتان را کم کنید .

درس خوانده و در سنگر مدارس برای حفظ اسلام علم یاد بگیرید و با هم با صمیمیت زندگی کنید وبیشتر مطالعه کنید ( شهید حسین بیگلری )

  • خادم الشهدا
۱۰
آذر


یک بار زمان جنگ رفتم خانه شان درست همان زمانی که بمباران های هوایی امان مردم را بریده بود .

اواخر شب وقتی میخواستیم بخوابیم ، گلدسته را با پوشش و حجاب کامل دیدم با تعجب پرسیدم دخترم کاری پیش آمده ؟

جایی میخوای بری ؟ گفت نه پدر جان اینجا هر لحظه ممکنه بمباران هوایی بشه ممکنه فردا صبح زنده نباشیم و به همین خاطر باید

آمادگی کامل داشته باشیم تا وقتی بدن ما را از زیر آوار در میارن حجابمون کامل باشه .

                                                     

                                                   

                          ( خاطرات گلدسته محمدی از زبان پدرش ) 

  • خادم الشهدا
۰۹
آذر

کلید خونشو داد به مغازه ی سر کوچه...

می گفت 29 ساله هروقت میره از خونه بیرون کلید شو میده به من  میگه شاید پسرم وقتی برمیگرده من نباشم

کلید رو بده بره استراحت کنه آخه تازه از راه میرسه خستس

29ساله بچش توی کانال کمیل رفته و برنگشته


شادی ارواح پاک وطیبه ومطهر و منور شهداء صلوات

  • خادم الشهدا