خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

خادمین سرزمین نور

نســـــــأللــــــــه منـــــــــــــــازل الشهــــــــــــــدا

.:الهـــــــــــم عجــــــــــل لولیــــــــــک الفـــــــــــرج:.

پیام های کوتاه
نویسندگان

۷ مطلب با موضوع «شهدا» ثبت شده است

۱۵
دی


آن شیر مردان چه کردن!!!

                                              ما چه کردیم!!!!


  • خادم الشهدا
۰۹
آذر

کلید خونشو داد به مغازه ی سر کوچه...

می گفت 29 ساله هروقت میره از خونه بیرون کلید شو میده به من  میگه شاید پسرم وقتی برمیگرده من نباشم

کلید رو بده بره استراحت کنه آخه تازه از راه میرسه خستس

29ساله بچش توی کانال کمیل رفته و برنگشته


شادی ارواح پاک وطیبه ومطهر و منور شهداء صلوات

  • خادم الشهدا
۱۱
شهریور

  • خادم الشهدا
۰۴
شهریور


این دل تنگم

      عقده ها دارد

              گوئیا میل

                  کربلا دارد

  • خادم الشهدا
۲۳
مرداد

  • خادم الشهدا
۱۰
مردادرسید سر خاکریز. تا یه لحظه برای دیدن منطقه بلند شد، تیر خورد توی قلبش...

آروم افتاد روی خاکریز. لحظه های آخر با دست اشاره ای می کرد...

انگار آب می خواست، اما هیچکس آب همراهش نبود...

آخه خودش سفارش کرده بود:

«قمقمه هایتان را پر نکنید، ما به دیدار کسی می رویم که تشنه لب شهید شده است...»

  • خادم الشهدا
۲۵
تیر


شهید آوینی

  • خادم الشهدا